—La frase de Fuster que recull la primera pàgina del llibre, és l’inici de la novel·la?
—La frase de Fuster no marca l’inici de la novel·la. Fuster és el mestre, i quan explica la nostra Història i parla de la història dels valencians, reflexiona sobre el segle XVII i diu que és un segle terrible, amb una crisi econòmica, civil i política tremenda. Ell ho escriu en una pàgina, i també reflexiona en altres moments sobre la decadència; però es mostra capaç de sintetitzar-ho. Ho explica des d’un punt de vista més general. Jo el que sí que crec que hi ha uns protagonistes de fets que mai deixen d’estar lligats al context, però sí que per a ubicar-los has de mirar-ho en lupa, buscar un microespai, uns personatges representatius i ubicar-los en els conflictes de l’època. D’aquesta manera reflexionar sobre el punt de vista amb Fuster.

(Mireia Bañuls Escrivà: “Entrevista: Hi ha morts que pesen 100 anys”, Clapir: Joves historiadores i historiadors valencians, 20 d’agost del 2013.)

LLEGIR ENTREVISTA COMPLETA