Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les dades següents:

Tomàs Llopis i Guardiola, d’ara endavant LLOC WEB, és titular del domini tomasllopis.cat (d’ara endavant, la pàgina Web), amb CIF 73983259X i amb domicili a aquests efectes a c/ La Pau, 25 de Pego 03780 (Alacant) i amb correu electrònic de contacte info@tomasllopis.cat

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat.

CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

GENERAL

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte de la Pàgina Web de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal. L’Usuari respondrà davant de LLOC WEB o davant de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de la dita obligació.

Queda expressament prohibit l’ús de La Pàgina Web amb fins lesius de béns o interessos de LLOC WEB o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques ( programari) de LLOC WEB o de tercers.

CONTINGUTS

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s’escau, puguin ser aplicables de conformitat amb el que disposa la clàusula 1. Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent s’haurà d’abstenir de:

A) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts excepte en els casos autoritzats a la llei o expressament consentits per LLOC WEB o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si és el cas.

B) Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció. per part de l’usuari o d’un tercer.

C) Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants de la Pàgina Web així com de les bases de dades que LLOC WEB posi a disposició dels Usuaris.

FORMULARIS DE RECOLLIDA DE DADES PERSONALS

Sense perjudici del que disposa la política de privadesa accessibles des de la pàgina web i que poguessin resultar aplicables en cada moment, la utilització de certs serveis o sol·licituds dirigides a LLOC WEB estan condicionades a l’emplenament previ del corresponent registre d’usuari.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis de la Pàgina Web als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a LLOC WEB perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a LLOC WEB oa tercers per la informació que faciliti.

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, LLOC WEB no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas LLOC WEB assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests. hipervincles o altres llocs dInternet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

EXCLUSIÓ DE LA RESPONSABILITAT

DE LA INFORMACIÓ

L’accés a la Pàgina Web no implica l’obligació per part de LLOC WEB de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través d’aquest. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació d’un servei d’assessorament legal o fiscal de cap tipus, per la qual cosa aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals o empresarials per part de l’usuari .

LLOC WEB no es responsabilitza de les decisions preses